Polttohautaus

Kuoleman ympäristövaikutukset

Kuoleman ympäristövaikutukset ja huoli niistä kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi yhdysvalloissa käytettään hautajaisiin valtava määrä kalliita tuotteita ja palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä. Samaan aikaan kehitetään aina vain lisää tuotteita ja palveluita, jotka pahentavat tilannetta entisestään.

Perinteinen hautaus

Monet ovat kuitenkin havahtuneet ongelmaan ja luonnollinen hautaaminen, jossa hautajaiset vietetään kotona kukiksi riittää reilun kaupan leikkokukat, on nostanut päätään vihreitä arvoja arvostavien kuluttajien keskuudessa. Uudenlaiset vaihtoehtoiset hautausmuodot ovat saaneet suuren määrän kannattajia kaikkialla maailmassa. Tämä on erinomainen asia kuoleman ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Polttohautaus

Polttohautauksen suosio on kasvanut vuosien mittaan valtavasti ja myös tämä hautaamisen muoto edesauttaa omalta osaaltaan ympäristövaikutusten vähentämisessä,, vaikka ei olekaan täydellinen apu ympäristöhaittojen ehkäisyssä. Polttohautauksessa ympäristöä kuormittaa höyrystyvä elohopea, dioksiinit ja furaanit sekä kasvihuonekaasut, joita vapautuu polttoprosessissa ilmaan. Polttohautaus on kuitenkin suhteellisen edullista ja sen avulla voidaan vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Polttohautaus

Millaisia keinoja kuoleman ympäristövaikutusten ehkäisyyn sitten on? Miten voit varmistua, että kuolema kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä? Miten löydät hautauspalvelun, joka on erikoistunut vihreisiin arvoihin ja panostanut toimintaansa ympäristövaikutusten ehkäisyyn? Entä millaiset asiat kuolemassa vaikuttaa ympäristöön haitallisesti?

Kuoleman haittavaikutuksen ympäristölle

Joka vuosi pelkästään Yhdysvalloissa haudataan noin 800 000 gallonaa formaldehydipohjaista balsamointinestettä yhdysvaltalaisille hautausmaille. Pelkästään 10 eekkeriä perinteistä hautausmaata sisältää lähes 1000 tonnia arkun terästä ja 20 000 tonnia betonia hautaholveissa. Tämän lisäksi hautausmaille on haudattu niin paljon puuta, jota käytetään arkuissa, että niillä rakentaisi 40 kotia! Tämä estää ja vähentää kasvien ja eläinten alkuperäiselämää hautausmailla.

Krematorioiden hiukkaspäästöjen ja elohopean vaara on huolenaihe, josta myös kiistellään. Näiden ehkäisemiseksi on valmistettu kustannustehokkaita korkean lämpötilan suodattimia ja erilaisia metallinvähennysjärjestelmiä, jotka tulevat suuremmassa mittakaavassa saataville lähivuosina ja auttavat lievittämään kuoleman ympäristövaikutuksia. Polttohautausjärjestelmien ympäristövaikutusten vähentämiseksi onkin useita erilaisia vaiheita.

Hautausmaat, suojeluhautausmaat ja ekohautausmaat, jotka säilyttävät luonnon kauneuden, ovat arvokkaita juuri kuoleman haittavaikutusten näkökannalta. 

Vaihtoehtoisista muodoista kuten promisio ja alkalinen hydolyysi kehitetään, vaikkakaan niitä ei ole vielä kaupallistettu ja alkalinen hydrolyysi on kuluttajille käytettävissä ainoastaan yhdessä polttohautauksia tarjoavan yrityksen kautta Floridassa.

Leikkokukkien tuotanto kuormittaa osaltaan ympäristöä ja näihinkin on kehitetty vähemmän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja.

Hautaamisen vihreät arvot

Ihmiset alkavat yhä enemmän ja enemmän kiinnittämään huomiota kuoleman ympäristövaikutuksiin. Hyvä asia ympäristön kannalta on myös se, että jatkuvasti kehitellään parempia järjestelmiä ja materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän. Ihmiset haluavat yhä enemmän vihreää hautaamista ja se on myös kustannustehokkaampaa, koska sen avulla voimme luopua monista ympäristöä kuormittavista tekijöistä.

Leikkokukkien ympäristövaikutukset

Maailmanlaajuisesti monet suuret leikkokukkien viljelijät käyttävät viljelyssään erilaisia ympäristöä kuormittavia kuormittavia tekijöitä. Suurin osa Yhdysvalloissa myytävistä kukista kasvatetaan teollisesti ulkomaisissa kasvihuoneissa ja niiden viljelyssä käytetään monenlaisia kemikaaleja ja torjunta-aineita. Kukkien kasvatuksen eri vaiheissa työskentelevät ihmiset saavat myös osansa ja he eivät saa riittävästi suojaa vaarallisia kemikaaleja vastaan. Myös kasvihuoneita ympäröivä luonto saa osansa ja kärsii aineiden haittavaikutuksista. Kuluttajat voivat vaikuttaa tähän ostamalla kukkansa vastuullisilta kukkien kasvattajilta.

Palsamoinnin ympäristövaikutukset

Palsamointia käytetään laajasti. Palsamoinnin uskotaan edistävän terveyttä, mutta mitään todisteita tästä ei ole. Palsamointi suojaa kuitenkin tartunnoilta, kun jäännöksiä kuljetetaan ja käsitellään. Palsamointi ei ole pakollinen toimenpide, vaan sen saa valita. 

Palsamointineste on yleensä formaldehydipohjaista. Se on kemikaali, jota käytetään laajasti säilöntäaineissa ja rakennusmateriaaleissa kuten lastulevyssä. Formaldehydin on todettu aiheuttavan syöpää ja aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia pitkillä altistumisjaksoilla. Palsamointiin käytettävien aineiden huuhtoutumisesta ympäristöön ei ole vielä riittävästi tietoa. Pelkästään Yhdysvaltoihin tuodaan vuosittain 800 000 litraa balsamointinestettä ja se huolestuttaa ympäristönäkökannalta myös eläinten ja kasvien näkökantaa.

Polttohautauksen ympäristövaikutukset

Polttohautauksen on ajateltu olevan ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisille hautajaisille. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että krematorioissa edellytetään maakaasun käyttöä. Myös ruumiiden sisältämät kemikaalit, kuten amalgaamissa käytetty elohopea ja muut aineet höyrystyvät ruumista poltettaessa. Jotta ihmiskeho saadaan täysin poltettua, on lämpötilan oltava 760 – 980 astetta ja poltto kestää 45 – 90 minuuttia. Krematoriotkin ovat kehittyneet vuosien varrella ja niistä vapautuvaa hiilidioksidimäärää on saatu pienennettyä huomattavasti.

Suomessa on myös tarjolla lukuisa määrä hautaustoimistoja ja näistä esimerkiksi Moision Hautaustoimisto on perehtynyt myös ympäristönäkökulmaan.